Text: Zámek Stvolínky
Znak Stvolínek

Zlaté šestnácté století

Náhrobní kameny rodu Ilburků

V roce 1489 umírá Vilém z Ilburka a Stvolíneckou tvrz přebírá jeho syn Vilém II. (1469–1538), který zastával funkci hejtmana Litoměřického kraje a zemský fojt Horní Lužice.

Šestnácté století vypadá klidněji než předchozí období. Stvolínky jsou už v roce 1505 vedené jako městečko a v Litoměřicích se v předchozím roce urodila mimořádně velká úroda vína a O vánocích bylo teplo jako na jaře, všechno se zelenalo a místy se objevily i květy. ...(Letopisy).

Tvrz po Vilémovi II. zdědila manželka Anežka, rozená z Helfštejna, která byla pohřbena v kostele Všech svatých ve Stvolínkách. Po její smrti zdědila tvrz její dcera Anna, provdaná za Jindřicha Kurzbacha z Trachenburka, a po jeho úmrtí za Ludvíka Bezdružického z Kolovrat. Po Annině smrti v roce 1554 převzali část dědictví její synové z prvního manželství Vilém a Jindřich Kurzbachové. Po vzájemné dohodě převzal nemovitosti Jindřich a bratra vyplatil.
V té době probíhají poměrně intenzivní práce na přestavbě a rozšíření tvrze a přilehlého kostela Všech svatých. Tvrz byla přestavěna na zámek v renesančním slohu, ke gotické tvrzi bylo přistavěno nové křídlo, byla vystavěna i nová správní budova a zbourána stará brána tvrze.
Když 22. června 1590 Jindřich Kurzbach zemřel, byl pohřben ve Stvolínkách. Tvrz získala vdova Eva, rozená z Vartenberka, která byla také pohřbena ve Stvolínkách po boku manžela.

Jako památka na tyto vlastníky se zachovaly náhrobní kameny (stély), které jsou nyní upevněné na zdi kostela Všech svatých. Nejvýznamnější jsou náhrobky Anežky, rozené z Helfštejna ženy Viléma z Ilburku (1560), její dcery Anna z Kurzbachu (1576) a syna Jindřicha Kurcbacha z Trachenburka (1590). 

Po ní získala tvrz Eva, Jindřichova dcera provdaná za Jáchyma Malcána z Pencelinu. Jáchym prodal zadlužené panství v roce 1603 Alžbětě Vartenberské, manželce Zikmunda z Vartenberka „zámek Ronov a tvrz Stolinky s dvory poplužními“.  Když zemřeli rodiče i jejich syn, zdědil statek Zikmundův bratr Jan.

Zdroje:

  • Standardní stavebněhistorický průzkum Stvolínky Česká Lípa Zámek čp.1, Průzkumy a dokumentace historických staveb Mgr. Eliška Nová a Mgr. Michal Panáček
  • Stvolínky - Kapitoly z minulosti obce Bohumil Daniel
  • Wikipedie - Ilburkové
zpět
Kontakt
Obecní úřad Stvolínky
Stvolínky 53
47102 Stvolínky

Email
Facebook
Obec Stvolínky
fb.com/Stvolinky

Facebook - občanského sdružení Zámek Stvolínky
Občanské sdružení Zámek Stvolínky o.s.
fb.com/ZamekStvolinkyOS

Cookies a ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a cookies