Text: Zámek Stvolínky
Znak Stvolínek

Období po druhé světové válce

Urbanistická studie rozvoje Stvolínek

Po druhé světové válce byl zámek zkonfiskován československým státem a v roce 1950 přidělen Československým státním statkům.

Státní statek využíval zámek jako sklad, v prvním patře se sušila sklizeň a některé místnosti sloužily jako byty. V přízemí byla kovárna.

Od poloviny padesátých let se začalo uvažovat o podpoře rekreace pro pracující a o využití oblasti Stvolínky a Holany právě pro rekreaci. V roce 1956 navrhoval kulturní odbor MNV v České Lípě, aby se Zámek začal využívat pro rekreaci a pro školu.

V souladu s těmito plány byla v roce 1966 zpracována urbanistická studie rozvoje celého území, kde se počítalo výstavbou ubytovacích zařízení v oblasti Dolanského a Hrázského rybníku.Součástí urbanistické studie byl i plán na vybudování centrální čistírny odpadních vod, zřízení nového zdroje vody a vybudování obchvatu obce. V zámecké zahradě mělo vzniknout fotbalové hřiště a tenisové kurty.

Až teprve v roce 1970 převedl státní statek, nyní již poničený zámek, na MNV Stvolínky.

V roce 1974 přešel zámek do správy ONV Česká Lípa a bylo rozhodnuto o tom, že zámek bude využit pro depozitář  okresního muzea, pro okresní archív a část prostor bude využívat MNV Stvolínky.

 

zpět
Kontakt
Obecní úřad Stvolínky
Stvolínky 53
47102 Stvolínky

Email
Facebook
Obec Stvolínky
fb.com/Stvolinky

Facebook - občanského sdružení Zámek Stvolínky
Občanské sdružení Zámek Stvolínky o.s.
fb.com/ZamekStvolinkyOS

Cookies a ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a cookies