Text: Zámek Stvolínky
Fotografie zámku Stvolínky
Zámek nalezený v čase

Život na zámku

Dění na zámku (1)

V současné době probíhá postupná rekonstrukce zámku.
Několikrát do roka je zámek otevřen a případní zájemci si mohou zámek prohlédnout.
Zpřístupnění zámku bývá spojeno s nějakou kulturní akcí.
Zámek hostil už řadu vystoupení, která se zapsala do paměti všem návštěvníků zámku.

 


více .....


Historie

Historie (1)

První zmínky o zdejším sídle pochází z konce 12. století, a to jako újezd Stuolenez a to v závěti blahoslaveného Hroznaty.
Ve 14 století byla ve Stvolínkách vystavěna gotická vodní tvrz obklopená vodním příkopem, která patřila do majetku pánů z Klučova – Jindřicha ze Stvolenka, který byl rektorem právnické fakulty pražské univerzity, dnešní Karlovy univerzity. 
V 15. století jsou Stvolínky již městečkem, ale i přesto zde není tady život jednoduchý. Okolní lesy jsou plné vlků a někdy i medvědů.
V 16. a v 17. století je zámek dostavován a stavba je sjednocena do dnešního vzhledu. V 17. století získávají Stvolínky právo várečné a je zde vystavěn pivovar.
Na konci 30-ti leté války získává zámek arcibiskup Arnošt z Harrachu. Od té doby je život zámku úzce spojen s Litoměřickým biskupstvím.
Po druhé světové válce sloužil zámek jako sklad ak bydlení místních obyvatel. V 70. letech se začalo uvažovat o zámku jako o pracovišti archívu a depozitáři muzea. Začaly probíhat stavební úpravy, které v 90. letech skončily a zámek byl opuštěn.
V posledním desetiletí začaly probíhat opravy zámku.
 

více .....

Současnost

Současnost (1)

V současné době probíhá na postupná rekonstrukce zámku. Nejprve byla provedena výměna střechy, tak aby do zámku nezatékalo.
V roce 2019 a 2020 proběhla rekonstrukce arkád a započalo se s výměnou oken.
Vzhledem k tomu, že na zámku probíhají stavební práce, není obvykle přístupný. Několikrát do roka je ale zámek otevřen a případní zájemci si tak mohou zámek prohlédnout.
Zpřístupnění zámku je spojeno s nějakou kulturní akcí.
Zámek tak hostil už řadu vystoupení, která byla se zapsala do paměti všem návštěvníků zámku.
Zámek tak hostil překrásné provedení Mozartovy "Zaide" v orientálním sále zámku, které mělo krásnou atmosféru. Bylo tak vidět, že Mozart Stvolínkám sluší a že jeho hudba zde přičiněním biskupa Valdštejna určitě zněla již za autorova života.
Nezapomenutelným koncertem bylo legendární hudebně básnické dílo českého baroka, které zde zaznělo v premiéře a v kompletní podobě (s ritonelly) na podkladě nově objevených hudebních partií, Adama Václava Michny z Otradovic "Loutna česká" [1600?-1676]. V podání souboru Fragium 16.
Krásným koncertem bylo také vystoupení skupiny historické hudby FRAGIUM16 pod vedením Pavla Jiráska a Martiny Záhorové – hudební "battaglia" z časů války s Osmanskou říší "Tympanum militare". Původně měl toto vystoupení hostit senát ČR, ale díky Coronaviru, bylo přesunuto na zámek ve Stvolínkách.
Zámek nehostí jen historickou hudbu, ale je i místem pro vystoupení potulných komediantů, šermířů a tanečníků.

Tradicí se také pomalu už stávají adventní prohlídky a koncerty. Jednou je to ve znamení páry, jindy zámek hostí živý orloj.
Výzdoba zámku v období prohlídek bývá také unikátní. Výzdoba sestává na jaře z květin a lučního kvítí, na podzim z místních plodů jablka, dýně, květiny a v zimě se objevují zimní motivy. Do tvorby výzdoby se tak zapojuje pomalu celá místní komunita.


více .....


Zámecká zahrada

Zámecká zahrada (1)

Součástí zámku je i zámecká zahrada, která přiléhá k zámku.
Zámecká zahrada byla vyhlášená jako jedna z nejhezčích ve své době. I přes to, že od té doby uplynulo pomalu 200 let, tak i přesto zůstalo původní rozložení zahrady.
Hlavním prvkem zámecké zahrady, je především lipová alej, která se zachovala z 19. století.
Součástí zámeckého hospodářství byly i rybí sádky a hospodářské budovy. Toto se ale již nedochovalo.
V současné době jsou, ale již připraveny plány na revitalizaci zámeckého areálu. Zámecká zahrada by se tak měla postupně stát místem, kde by byla radost trávit volný čas.

více .....

Okolí

Okolí (2)

To že lidem místní území okouzlilo již hodně dávno, dokazují nálezy osídlení již z dob paleolitu. Od té doby bylo místní území stále obydleno.
Místní dominantou je kopec Ronov. Tvrz na kopci byla úzce spojená se zámkem a sloužila jako bezpečné útočiště v době války.
V okolí si může vybrat každý, co mu vyhovuje.
Pokud preferujete lesy, pískovcové strže, tak do těch se můžete vypravit na severu.
Pokud vás lákají rybníky, tak to se rozkládají na východě. Okolí rybníků je nádherné v každé době.
Chcete-li, se projít nebo projet na kole po rovině, nenáročnou cestou, tak se vydejte podél rybníků do Holan.
Nevadí-li vám náročnější terén, tak se vydejte směrem na Taneček a Rané. Odměnou vám budou nádherné výhledy do krajiny.
Krásy místního kraje objevili již i filmaři a řada filmů byla natočena právě v okolí Stvolínek. Asi nejvíce se můžete pokochat krásami místního okolí v českém filmu Hastrman (2018). Významné záběry jsou natočeny právě na Koňském rybníku a v okolí Dolanského rybníku.
Poděkování

Za podporu, při oživení zámku je potřeba poděkovat především občanům Stvolínek, kteří se aktivně podílejí na organizaci akcí.
Dále se nesmí zapomenout na působení p. Jiřího Bartoše Šturce, který se aktivně zapojil do zajišťování kulturních vystoupení, a s hrdostí ho nazýváme našim kulturním atašé.
Je nutné také připojit poděkování, všem dárcům, kteří finančně přispějí na rekonstrukci zámku.
Oprava zámku je financována z fondu Ministerstva kultury, fondů Libereckého kraje a rozpočtu obce a z příležitostných darů dobrovolných dárců.

Nemalé poděkování patří i firmě Hlaváček, která svou kvalitní prací, která odpovídá nejvyšším požadavkům Národního památkového ústavu, pomáhá vracet zámku svou kouzelnou krásu.

 

Kontakt
Obecní úřad Stvolínky
Stvolínky 53
47102 Stvolínky

Email
Facebook
Obec Stvolínky
fb.com/Stvolinky

Facebook - občanského sdružení Zámek Stvolínky
Občanské sdružení Zámek Stvolínky o.s.
fb.com/ZamekStvolinkyOS

Cookies a ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a cookies