Text: Zámek Stvolínky
Znak Stvolínek

Blahoslavený Hroznata

Kostel sv. Vaclava-Smichov (Wikipedie)

První zmínka o Stvolínkách se objevuje v písemnostech blahoslaveného Hroznaty zakladatele premonsrtátského kláštera v Teplé, který se řadil mezi první šlechtice země. Důvodem byly jeho majetky, z části zděděné, z části nově založené.

V roce 1195 se začala připravovat IV. Křížová výprava, na kterou se přihlásil i blahoslavený Hroznata.Výprava začínala v roce 1197 a před odjezdem na ni sepsal Hroznata závěť, ve které odkazuje majetek pro případ, že by se nevrátil. Závěť podepsali významní mužové té doby a jedná se jeden z nejstarších dokumentů. Pro označení závěti použil Hroznata jako jeden z prvních i svoji pečeť (trojice jeleních paroží), přivěšenou modrým provázkem.

Vzniká tak první písemný zápis o existenci Stvolínek: "Aby mí příbuzní jmenovanému místu věrně pomáhali, dal jsem jim toto: Blehovi Blehov, Zdeslavovi a jeho dvěma bratřím újezd Stuolenez (Stvolínky), Hrděborovi Smilovice, jak říkám, jestliže se nevrátím. Mému kaplanu Holofernovi Malečov, Martinovi Skalici, synu Petrovu Nezly, těmto třem jsem to dal, ať se vrátím nebo ne." . Kompletní český překlad Hroznatovy závěti je na stránkách Kláštera Teplá - Hroznatova závěť z roku 1197.

Roku 1197 vyrazil Hroznata opět do Palestiny, ale výpravu opustil ještě na evropském území, ovšem během této cesty dosáhl u papeže Celestýna III. v Římě významných privilegíí pro tepelský klášter: papežskou ochranu, právo pontifikálií pro opaty (t. j. právo nosit mitru a berlu) a odpustky pro poutníky do kláštera. Někdy kolem roku 1200 pak se svou sestrou Vojslavou založil v nedalekém Chotěšově kanonii premonstrátek, kterou podřídil tepelskému klášteru.

Roku 1202 Hroznata v Římě přijal řeholní roucho premonstrátského řádu, přičemž řeholní slib pravděpodobně složil v Teplé. Následně se rozhodl uspořádat majetkové poměry kláštera a roku 1203 získal od papeže potvrzení řádového majetku. První opat kláštera Jan (1197–1233) ho roku 1207 ustanovil správcem (proboštem).

V létě roku 1217 Hroznata při obhlídce klášterního majetku upadl do zajetí německých loupeživých rytířů, kteří za jeho propuštění po klášteru požadovali výkupné. Věznitelé se ho snažili zlomit hladem, žízní a zimou, načež těmto útrapám na hradě Kynšperku (dnešní Starý Hrozňatov) 14. července toho roku podlehl. Zakladatel kláštera byl pohřben v tepelském klášterním kostele před hlavním oltářem.

V polovině 13. století byl sepsán Hroznatův životopis: Vita fratris Hroznatae. Papež Lev XIII. potvrdil roku 1897 jeho uctívání jako blahoslaveného a o 100 let později byl papežem Janem Pavlem II. jmenován patronem nově vzniklé Plzeňské diecéze a též patronem vězňů svědomí a vězňů pro víru v Boha(=křesťanského) a pronásledovaných křesťanů. Na počátku roku 2004 zahájil tehdejší (římskokatolický) plzeňský diecézní biskup František Radkovský kanonizační proces.

Zdroje:

 


 

 

Galerie
Hroznata erb
Hroznata erb
Hroznatova závěť (1)
Hroznatova závěť (1)
Hroznatova závěť (2)
Hroznatova závěť (2)
zpět
Kontakt
Obecní úřad Stvolínky
Stvolínky 53
47102 Stvolínky

Email
Facebook
Obec Stvolínky
fb.com/Stvolinky

Facebook - občanského sdružení Zámek Stvolínky
Občanské sdružení Zámek Stvolínky o.s.
fb.com/ZamekStvolinkyOS

Cookies a ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a cookies