Text: Zámek Stvolínky
Znak Stvolínek

Čtrnácté století

Pečeť Karlovy univerzity

Za nejvýznamnější osobu čtrnáctého století, je považován Karel IV. syn dědičky Přemyslovců Elišky a českého krále Jana Lucemburského. V letech vlády Karla IV.  je jako majitel Stvolínek uváděn Hynek z Klučova, který se později uváděl ze Stvolínek.  

Karel IV. jako český a římský král proslul založením Karlovy univerzity, Karlovým mostem a založením Nového Města pražského. 

Jedním z počinů Karla IV. bylo založení Karlovy univerzity v roce 1348. Vzorem pro její uspořádání byly univerzity v Paříži, Bologni a Neapoli. Studium sice začalo už v roce 1347, rozbíhalo se však pomalu a podstatným krokem bylo založení Karlovy koleje roku 1366 a velkorysá stavba Karolina roku 1383.

Právě v době, kdy docházelo k prudkému rozvoji Karlovy univerzity, se stal Jindřich ze Stvolenky (Henricus de Stwolenica - bratr Pražského děkana Hynka Kluka z Klučová) v roce 1377 bakalářem a byl v letech 1378-1379 a 1379 -1380 rektorem právnické univerzity. Právě jeho nástupnická řeč je nejstarší zapsanou řečí rektora  a byla na námět Nemoassumat sibi honorem nisi qui vocatus est a Deo tamquam Aaron, Hebr. 5,4, čís. 14; C 1621' - 163r; E 16v - 18v.. Jindřich ze Stvolenky krátce po uzavření svého druhého rektorátu už z univerzitních pramenů mizí, protože se přiklonil k avignonskému papeži, a byl nucen opustit Čechy.

Jako další majitel je uváděn syn Jindřicha ze Stvolenky (Henricus de Stwolenlca) Václav řečený Kluk a to v letech 1390-1401. Nejpozději za něj byla postavena na místě bývalého vladyckého dvorce gotická tvrz, obehnaná 10 až 12 metrů širokým vodním příkopem, s obytnou stavbou a věžovitou vstupní branou a na nedalekém kopci byl postaven hrad Ronov.

Ze 14. století také pochází další zmínky o  kostele Všech Svatých ve Stvolínkách, který je pokládán za jeden z nejstarších kostelů v Čechách.

Zdroje:

 


 

zpět
Kontakt
Obecní úřad Stvolínky
Stvolínky 53
47102 Stvolínky

Email
Facebook
Obec Stvolínky
fb.com/Stvolinky

Facebook - občanského sdružení Zámek Stvolínky
Občanské sdružení Zámek Stvolínky o.s.
fb.com/ZamekStvolinkyOS

Cookies a ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a cookies