Text: Zámek Stvolínky
Znak Stvolínek

Henricus de Stvolenka, dictus Egrecz de Lutomericz

Kniha Právnický život.. Dr. Hermenegild Jireček

V knize "Právnický život v Čechách a na Moravě v tisícileté době od konce IX. do konce XIX. století. V nákresích dějepravných, životopisných a knihopisných" Dr. Hermenegilda Jirecka vydané v roce 1903 v Brně, je zmíněn tzv. Kruh právníků Krumlovských z poloviny patnáctého století. Právě jedním z členů tohoto klubu byl Jindřich ze Stvolínek - Henricus de Stvolenka, dictus Egrecz de Lutomericz.

Krumlov, hlavní a sídelní toto město panství Rožmberského v poledních Čechách, byl jak známo hlavní oporou katolíků za válek husitských. Tam i po ukončeni válek těchto, pod mocnou ochranou Rožmberků, utvořilo se střediště kruhům katolickým ; zejména pak jurislům, kteří právnického vzdělání svého hledali ve Vlaších, hlavně na universitě Padovské.

Jedním z těchto mužů byl právě Henricus de Stvolenka

Henricus de Stvolenka, dictus Egrecz de Lutomericz. Sám o sobě napsal Jindřich, že nemaje ještě ani 10 let věku svého přebýval u nějakého repetitora, kde slýchal výklady o právu církevním, nebof vydávaje r. 1498 svůj Commentaríus ku traktátu Jana Andreae ,o příbuzenstvu" pro povídá, že pamět toho chce právě obnoviti Kommentářem. Studia svá v Bononii započal 1464, kamž se byl odebral na jaře; nebof ještě v lednu a v únoru meškal v Krumlově českém, opisige tam některé traktáty mistra Jana Andreae.

Opisovatelem byl nad míru pilným, nebof v Bononii r. 1466, v měs. červenci — říjnu — třetího to roku svých studií — opisoval dílo jedno professora i měšťana Bononského Jana de Zanis a Čteni Dynovo „super regulas juris". Zůstával v ten čas v domě Ondřeje de Leonibus, měšťana a prokurátora. Také i r. 1467 v měs. říjnu psal tam Repetitiones
regularum juris Petra z Ancorano.

V Bononii dosáhl stupně bakalářského v dekretích; píše se tak r. 1468, kteréhožto roku byl a jmenuje se proboštem na Mělníce.

Do Čech vrátil se patrně r. 1468, neboť byl svědkem jistého jednání v klášteře minoritu v Hradci Králové spolu s Hilariem děkanem Pražským a doktorem Vacslavem i Rudolfem kanovníkem Pražským (H. de Egrecz de Litomerícz. Bob. docta UI. 160).

Nedlouho před svou smrtí, r. 1498, již všechen zešlý a zchátralý (decrepilus et invalidus) vydal svůj , Commentaríus k němuž přidáno několik drobnějších rozprav z oboru církevního práva. Codex tento nacházel se dle Balbina (Boh. docta líl. 159) při kostele Krumlovském.

Knihy právnické po Jindřichovi pozůstalé, jeho rukou opisované, jsou tyto následující:

Cod. eccl, Krumlov Joannes de Zanis. Finitus est liber V. per egregium utriusque juris interpretem, d. Joannem de Zanis, čivem Bononiensem, in universitate Bononiensi, quae est mater stadiorum, ordinarie sero legentem et superius dicta scribentem a. D. 1466, 26. Juli. per me Henricum Egrecz de Litomericz, studii mei anno, tertio; cum scriptura finitus est eodem anno dne S5. Aug. (Balb. B. docta III. 156.)

Cod bibl metrop. Prag, J. XXIL Petri de Ancorano Repetitiones regularum juris. in VI., Psáno 1467, 14. Oct.) — Dyni Lectura super reg. juris in VI. (1466. dne 7, Oct, Bononiae in domo Andreae de Leonibus, cive Bonon. stationario et procuratore, per me Henricum Egrecz de Liuthomierz fel. scripta est) — Summula Jo. Andreae de Spons. et matr. (1464 ult. Jan. in Krumlow). — Lectura Do. Andr. super utraque arbore.

Cod. Cruml. ecd, (Balb. Boem. docta III. 159). Tractatus Joannis Andreae J. C. clarissimi, super arbore eonsanguinitatis, cum glossis et commentario in eundem Tractatum authore Henrico de Swolenka Egrecz de Litomerícz.

Solutio glossarum contrariarum in Jure canonico.

Differeotíae inter leges et canones.

Notae super libros Decretorum.

Explicatio quarundam quaestionum juridicarum.

 

Zdroj: Právnický život v čechách a na moravě v tisícileté době  - Dr. Hermenegild Jireček (1903) str. 250

zpět
Kontakt
Obecní úřad Stvolínky
Stvolínky 53
47102 Stvolínky

Email
Facebook
Obec Stvolínky
fb.com/Stvolinky

Facebook - občanského sdružení Zámek Stvolínky
Občanské sdružení Zámek Stvolínky o.s.
fb.com/ZamekStvolinkyOS

Cookies a ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a cookies