Text: Zámek Stvolínky
Znak Stvolínek

Divoké patnácté století

Erb Ilbuků

Počátek 15. století byl poznamenám rostoucí nespokojeností s vládou Václava IV., syna Karla IV. Václav IV. byl díky diplomacii a penězům otce Karla IV. jmenován českým králem a měl zabezpečen i římský trůn. Bohužel Václav IV. nenaplnil ambice svého otce a jeho vláda byla ve znamení odporu panské koalice proti němu. Václav byl několikrát zajat a to jak místní šlechtou tak i nevlastním bratrem Zikmundem. Václav musel provést řadu ústupků, což v důsledku vedlo k ekonomickému a politickému rozpadu země a k husitským válkám po jeho smrti.

V té době je jako majitel zmiňování Zikmund ze Stvolínek. V roce 1426 husitští sirotci obsadili hrad Lipý v České Lípě, Jestřebí, Mimoň a táboři Benešov nad Ploučnicí. Právě z tohoto roku pochází další zmínka o vlastnících. Jako vlastník je uveden nejen Zikmund ze Stvolínek, ale i bratři Jindřich a Alexander. 

Po skončení husitských válek se dalšími majiteli se stali Berkové z Dubé a po nich Vilém z Ilburka. Nebyla to doba jednoduchá, v zápiscích z té doby je možné najít zmínky u vlcích a o medvědech v okolních lesích.

Po desetiletích bojů husitských vojsk v Čechách, se chudnoucím pánům stále více hodil snadný zisk z kořisti u sousedů a stále raději vyvolávali spory. Drobných válek a potyček se účastní posádky velkého množství hradů a tvrzí části severozápadních Čech. Severočeská šlechta pod vedením Vartemberků (Ralsko, Stráž) a  vede s lužickým Šestiměstím dlouhotrvající pomstychitvou válku, jíž se účastnil i vlastník Ronova Viléma z Ilburka. Vyvrcholilo to v roce 1444, kdy oddíly lužického Šestiměstí, sestávající z devíti tisíc Lužičanů začalo plenit Vartemberská panství od Děčína, přes Českolipsko až k Českému Dubu a Úštecku a došlo k vypálení tvrze ve Stvolínkách. 26.8.1444 byl proveden útok přímo na Žitavu. Mezi útočníky vynikal právě majitel Stvolínek Vilém z Ilburka, který zde byl těžce zraněn.

Vilém Stvolíneckou tvrz obnovil a když v roce 1489 zemřel, převzal majetek jeho stejnojmenný syn Vilém II..

Zdroje:

zpět
Kontakt
Obecní úřad Stvolínky
Stvolínky 53
47102 Stvolínky

Email
Facebook
Obec Stvolínky
fb.com/Stvolinky

Facebook - občanského sdružení Zámek Stvolínky
Občanské sdružení Zámek Stvolínky o.s.
fb.com/ZamekStvolinkyOS

Cookies a ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a cookies