Text: Zámek Stvolínky
Znak Stvolínek

Boží zahrada na Tanečku - Rudolf Korb průkopník ochrany přírody

Věstníky klubu severočeských turistů

V roce 1845 v Praze se narodil Rudolf Korb a v listopadu 1869 získal doktorát z práva na Právnické fakultě Univerzity Karla Ferdinanda. Celý život pracoval Rudolf Korb pro rakouskou státní správou, mimo jiné byl jmenován císařským radním a obdržel Řád železné koruny III. třídy.

Koncem 19. století se Korb pod vlivem německých návrhů systematicky zabýval problémem ochrany přírody a pravidelně publikoval své myšlenky v „Mitteilungen des Nordböhmischen Excursions-Club“ (vydavatel Nordböhmischer Excursions-Club).

V roce 1894 publikoval Rudolf Korb svůj článek „Zwei Tage ohne Rauch von Dr. Rudolf Korb“.  Ve svém článku popisuje Rudolf Korb svůj výlet v květnu 1893 do Stvolínek a velebí krásu zdejší krajiny.

Rudolf Korb prosazoval myšlenku „Boží zahrady“, která by měla splňovat estetické normy krajiny a to s minimálními zásahy člověka. Myšlenka „Boží zahrady“ se setkala se značnou dobovou ozvěnou, zejména v Německu, kde byla předmětem zpráv v odborném a denním tisku.

Aby podpořil svou myšlenku „Božích zahrad“ zakoupil na konci devatenáctého století u Tanečku (u Stvolínek) pozemky, na kterých realizoval svou myšlenku.

Byl přesvědčen, že pokud se nám nedaří chránit velké celky, můžeme se pokusit chránit krásu přírody v menším.  Optikou dnešní doby se jedná o zakládání remízků, které rozbijí velké lány polí a umožní zvěři najít tam bezpečí a klid.

Rudolf Korb zemřel 29. srpna 1925 na zámku ve Stvolínkách. Rudolf Korb byl pohřben na místním hřbitově. Na mramorový náhrobek byl umístěn samostatně složený epitaf: „Jeho život byl naplněn myšlenkou chránit krásný svět Boží před zničením prostřednictvím lidského sobectví“.

Po Korbově smrti jeho dědici neprojevili zájem o pokračování projektu „Boží zahrada“ a pozemky prodali. Kupující nerozuměl idealismu předchozího majitele a projekt „Boží zahrady“ skončil. Rudolfa Korba by asi potěšilo, že o sto let později bude jeho „Boží zahrádka“ součástí Chráněné krajinné oblasti České středohoří.

Zdroj:  

  • Martin Pelc Turistický projekt a krajina v českých zemích před rokem 1945
  • Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs (vydavatel Nordböhmischer Excursions-Club) - Zwei Tage ohne Rauch von Dr. Rudolf Korb
zpět
Kontakt
Obecní úřad Stvolínky
Stvolínky 53
47102 Stvolínky

Email
Facebook
Obec Stvolínky
fb.com/Stvolinky

Facebook - občanského sdružení Zámek Stvolínky
Občanské sdružení Zámek Stvolínky o.s.
fb.com/ZamekStvolinkyOS

Cookies a ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a cookies