Text: Zámek Stvolínky
Znak Stvolínek

Zámecká zahrada

Zámecká zahrada (1)

Neodmyslytelnou součástí zámku je i zámecká zahrada, která přiléhá k zámku.
Zámecká zahrada byla vyhlášená jako jedna z nejhezčích ve své době. Byla založena ve francouzském stylu, který byl v té době velice oblíbený. I přes to, že od té doby uplynulo pomalu 200 let, tak i přesto zůstalo původní rozložení zahrady. Součástí zahrady byla kašna, ptačí voliéra, sluneční pavilon, rybí sádky. Toto se ale již nedochovalo.

Dominantním prvkem současné zámecké zahrady, je především lipová alej, která se zachovala z 19. století. 

V současné době jsou, ale již připraveny plány na revitalizaci zámeckého areálu. Zámecká zahrada by se tak měla postupně stát místem, kde by byla radost trávit volný čas.


Zámecká zahrada ve francouzském stylu

Zahrada ve francouzském stylu (Zámek Libochovice)

K zámku vždy neodmyslitelně patřila i zámecká zahrada.

Zahrada byla založena poměrně velkoryse ve francouzském stylu. Pro tuto zahradu jsou typické hlavní cesty které se pravoúhle dělí do vedlejších cest. Cesty jsou lemovány živými plůtky. Součástí zahrady jsou i vodní prvky, které dávají zahradě bohatost.

Součástí zahrady byla i kašna s vodotryskem, voliéra a sluneční pavilon s freskami.

 Z roku 1843 se zachoval hrubý nákres zahrady, ze které vyplývá její rozvržení a umístění hlavních prvků. Ještě ke konci devatenáctého století se v tzv. Ottových Čechách z roku 1892 a v popisu z roku 1894 od A. Paudlera píše o kráse zámecké zahrady.

 


více .....


Představení konceptu zámecké zahrady

Koncept nové zámecké zahrady - celek

V devatenáctém století byla zámecká zahrada jedním z klenotů zámku a byla vyhlášená svou krásou. Protože, od té doby už uběhlo hodně času, byl připraven nový koncept zámecké zahrady, který by umožnil zahradu využívat i v dnešní době.

Představení plánů na rozvoj zámecké zahrady proběhlo ve středu 16.9.2020.

více .....


Páchník hnědý

Páchník hnědy

Zámecká zahrada byla založena již před více než dvěma sty lety a část stromů vysazených v té době se dochovala až do dnešní doby. Protože se již jedná o starší stromy, tak jsou v nich dutiny a částečně už začínají tlít. To jsou ideální podmínky pro to, aby tyto dutiny využil páchník hnědý ke svému rozmnožování.

Aby mohl páchník prosperovat i dneska, tak jsou v zámecké zahradě ponechány zbytky dřeva jako hmyzí hotely.


více .....

zpět
Kontakt
Obecní úřad Stvolínky
Stvolínky 53
47102 Stvolínky

Email
Facebook
Obec Stvolínky
fb.com/Stvolinky

Facebook - občanského sdružení Zámek Stvolínky
Občanské sdružení Zámek Stvolínky o.s.
fb.com/ZamekStvolinkyOS

Cookies a ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a cookies