Text: Zámek Stvolínky
Znak Stvolínek

Současnost

Současnost (1)

V současné době pořád probíhají opravné práce na zámku a i na jeho okolí. Zámek tak není přístupný veřejnosti po celý rok jako jiné památky. Přesto je možné si zámek prohlédnout, když je zámek zpřístupněv rámci nějaké kulturní akce. Součástí akcí bývají i prohlídky komentované prohlídky zámku, kdy návštěvníci mohou sledovat probíhající opravy zámku.

V letech 2014 až 2018 probíhala oprava střechy. V roce 2019 se opravovaly arkády a zábradlí v prvním patře na který navazovala výměna části oken v prvním patře zámku.

V roce 2021 a 2022 probíhala výměna oken a oprava nádvoří. V roce 2023 bude probíhat doplnění chybějích oken a oprava vstupních dveří a brány.

Kromě toho probíhá schvalování konceptu zámecké zahrady z pohledu památkářů.

V průběhu roku 2023 proběhne i několik kulturních akcí, kdy se návštěvníci budou moci i seznámit se zámkem a jeho opravami.

 

 


Zrušeno - Vánoční advent 2021

Nádvoří na zámku

Vzhledem ke špatné epidemiologické situaci, byl Vánoční advent 5.12.2021 zrušen. 

V průběhu roku proběhly práce na výměně oken a na vnitřním nádvoří zámku. Bylo plánováno, že si zájemci budou moci prohlédnout zámek. Předvánoční čas měl být zpestřen tradičním svařákem a Českou mší vánoční od J.J. Ryby. Bohužel, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a doporučením Vlády ČR je akce výrazně omezena. Zájemci tak budou ochuzeni o tradiční komentované prohlídky zámku.

5.12.2022 od 16:30 bude zámek otevřen a zájemci si budou moci prohlédnout jak se zámek opravuje. Kolem páté hodiny dorazí Mikuláš s čerty.  

 
Stavební práce pokračují i v roce 2021

Oprava nádvoří je v plném proudu

Nejen kvůli kovidovým opatřením, ale především kvůli probíhající stavebním pracím na zámku je množství společenských událostí v tomto roce pořádaných na zámku výrazně omezeno. 

Do prázdnin tak byla zatím dokončena rozsáhlá výměna oken. Zámek je tak zajištěn proti nejhorším povětrnostním vlivům.  Také pokračuje oprava arkád na vnitřním nádvoří.

Pro letošní rok je klíčová především rekonstrukce nádvoří. Součástí rekonstrukce nádvoří byl i archeologický průzkum. Nejpozději na podzim by mělo být nádvoří zrekonstruováno, ale do té doby si musí zájemci počkat, protože nádvoří i přilehlé chodby jsou neprůchozí. 

A tak pokud to bude možné, tak by se zámek mohl otevřít v předvánočním čase.  
 Plány na rok 2021

Stavební práce pokračují

I když to vypadá, že práce na zámku usnuly, není to tak úplně pravda.  

Připravuje se další várka oken, která se budou v roce 2021 osazovat.

V tomto roce je také plánována oprava nádvoří. Oprava nádvoří ale bude probíhat v pozvolnějším tempu, protože bude probíhat archeologický průzkum nádvoří. 

Vše ale záleží především na tom, jak velké dotace budou poskytnuty. Žádosti jsou již podány.
 
Architektonické studie okolí zámku

ČVUT PRAHA

Studenti ČVUT Praha – fakulta architektury se v rámci svých studentských prací zaměřili i na okolí zámku ve Stvolínkách.

Studenti ve svých pracích vychází především ze stavu ze začátku dvacátého století a snaží se navrátit obci její původní vzhled, a to s přihlédnutím k současným požadavkům. 

Je tak zajímavé sledovat, jak by mohlo okolí zámku vypadat kdyby …. 
 

více .....

zpět
Kontakt
Obecní úřad Stvolínky
Stvolínky 53
47102 Stvolínky

Email
Facebook
Obec Stvolínky
fb.com/Stvolinky

Facebook - občanského sdružení Zámek Stvolínky
Občanské sdružení Zámek Stvolínky o.s.
fb.com/ZamekStvolinkyOS

Cookies a ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a cookies