Text: Zámek Stvolínky
Znak Stvolínek

Zámecká zahrada ve francouzském stylu

Zahrada ve francouzském stylu (Zámek Libochovice)

Zámecká zahrada byla založena poměrně velkoryse ve francouském stylu. Počátek francouzských parků se datuje do 16. století v Itálii a tento styl se přenesl do Francie. Vrcholem tvorby francouzských parků byl park u zámku Versailles, který pro Ludvíka XIV. vytvořil krajinný architekt André Le Nôtre.

V Česku se s francouzskými parky setkáme převážně u zámků, například Dobříš, Kuks, Lednice a další.

To, že součástí zámku bývala i zahrada založená ve francouzském stylu, je jasně patrné na tzv. Císařském povinném otisku stabilního katastru z roku 1843, kde je vidět rozložení zámecké zahrady.

Středem zahrady vedla hlavní cesta, která byla přerušena kašnou. Do do dnešních dob se tato kašna zachovala a to včetně sochy. Jedná se o chlapce s delfinem. Socha je nyní uložena na dvoře bývalého kláštera v České Lípě. Hlavní cesta je přerušována vedlejšími cestami, které se napojují v pravých úhlech.

Vzadu na konci cesty stál "sluneční pavilon" s freskami andělů a svatých, který byl ještě za biskupa Frinta renovovaný. V zahradě byla i voliéra s 39 druhy ptáků a obora s daňky. Na jižní straně zámku, mezi zámkem a Bobřím potokem byly rybí sádky.

V tzv. Ottových Čechách z roku 1892 se píše o Stvolíneckém zámku (zde veden pod jménem Drmy). Autor se zde zmiňuje i o zámecké zahradě a její velkolepé lipové aleji: "Skvostná také bývala zahrada zámecká, jejíž nejkrásnější ozdoba, velkolepá alej lipová, bohužel v letech sedmdesátých zničena. V letohrádku zahradním jsou zajímavé freskové malby, za biskupa Frinda obnovené."

V popisu z roku 1894 od A. Paudlera se zachoval také popis Stvolíneckého zámku a zmínka o zámecké zahradě: ".. a konečně pohled do stvolíneckého parku, jaký dříve býval, s vodotryskem a domkem pro ptáky.".

V obou případech se ale již jednalo spíše o dozvuky její původní krásy.

Zdroj:

 

Galerie
Zámecká zahrada 1843 (zdroj: ČUZK)
Zámecká zahrada 1843 (zdroj: ČUZK)
zpět
Kontakt
Obecní úřad Stvolínky
Stvolínky 53
47102 Stvolínky

Email
Facebook
Obec Stvolínky
fb.com/Stvolinky

Facebook - občanského sdružení Zámek Stvolínky
Občanské sdružení Zámek Stvolínky o.s.
fb.com/ZamekStvolinkyOS

Cookies a ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a cookies