Text: Zámek Stvolínky
Znak Stvolínek

Architektonické studie okolí zámku

ČVUT PRAHA

České vysoké učení technické v Praze Fakulta architektury, Ateliér Efler – Studio se věnuje venkovské architektuře a historickým stavbám především středoevropského prostoru. Jde přitom jak o obnovu, konzervaci i revitalizaci objektů, tak o novostavby v kontextu vesnického a historického prostředí. 

V rámci studentských prací vznikla řada inspirativních prací, které nabízí nový pohled na střed Stvolínek. Studenti se zaměřili především na okolí zámku a pohrávají si s myšlenkou jak by mohla vypadat obec kdyby….


Kompletní přehled prací týkajících se Stvolínek je dostupný na stránkách Fakulty architektury ČVUT v Praze - FA ČVUT

Výchozí studie je k dispozici na STVOLÍNKY - úvod k tématu areálu zámku, dvora a kostela - FA ČVUT (cvut.cz) od KATARÍNY BARBORA TOMÁŠIKOVÉ a BC. KLÁRY PAVELKOVÉ.
 


KOSTEL VŠECH SVATÝCH

KOSTEL VŠECH SVATÝCH

Podle některých historických pramenů by měl být kostel Všech svatých nejstarším kostelem v severních Čechách. V průběhu let byl kostel několikrát opravován a přestavován. 

Kostel byl vybaven varhany z 17. století a čtyřmi zvony, které ale byly roztaveny v průběhu války. Ještě na začátku 20. století proběhly poslední větší investice do kostela. Koncem 90. let dvacátého století byl kostel vyrabován a zbytky vnitřního vybavení byly odvezeny.   

Několik studentů si právě tento kostel vybralo jako cíl svých prací.
 


více .....


Hospodářský dvůr zámku Stvolínky

Hospodářský dvůr zámku Stvolínky

Hospodářský dvůr si jako cíl své práce vybralo několik studentů.

Na začátku 19. století patřilo k zámku i poměrně velké hospodářství sestávající ze tří velkých hospodářských budov. Z těchto budov se zachovala jen jedna. 
 

více .....


Náves obce přiléhající k zámku

Náves obce

Začátkem dvacátého století byla náves obce více uzavřená a obestavěná. V průběhu dvacátého století došlo k demolici několika domů. Dále došlo k odstranění dominantní kašny v centru návsi. 

Studenti si právě tento stav vybrali jako výchozí bod pro své ateliérové práce a pohrávají s myšlenkami, jak by náves vypadala, kdyby nedošlo k demolici těchto domů nebo by došlo k jejich dostavbě. 
 


více .....

zpět
Kontakt
Obecní úřad Stvolínky
Stvolínky 53
47102 Stvolínky

Email
Facebook
Obec Stvolínky
fb.com/Stvolinky

Facebook - občanského sdružení Zámek Stvolínky
Občanské sdružení Zámek Stvolínky o.s.
fb.com/ZamekStvolinkyOS

Cookies a ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a cookies